ผลงานนักเรียน


ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา
เรื่อง จิงโจ้น้ำ
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อที่ประเทศจีน
ผลงานของนักเรียน
1.เด็กหญิงวริศรา       เขตคีรี  ชั้น ม.2
2.เด็กหญิงธีรภรณ์       หิรัญมาศ    ชั้น   ม.2

ครูที่ปรึกษา
นางดวงพรพรรณ       เขตสาคร

ได้รับรางวัลชมเชย
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ปี 57
เรื่อง การเดินทางที่สั้นที่สุดแผนที่ท่องเที่ยวระยอง
ผลงานของนักเรียน
1.นายเกียรติศักดิ์      กลายวัน
2.นายเดชฤทธิ์          คมสัน
3.นางสาวเสาวลักษณ์     นนทรัตน์
4.นางสาวกนกวรรณ       ดำบรรณ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2557

ครูที่ปรึกษา
นางนาตยา      สุขเกษม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น