ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1021470220
รหัส Smis 8 หลัก :  21012005
รหัส Obec 6 หลัก :  470220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  เพรักษมาตาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  pheruksamatawittaya
ที่อยู่ :  หมู่ที่   3   บ้านเพ
ตำบล :  เพ
อำเภอ :  เมืองระยอง
จังหวัด :  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :  21160
โทรศัพท์ :  038-651971
โทรสาร :  038653156
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2521
อีเมล์ :  pheruk@hotmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.pheruk.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สพม.18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     116 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     25 กม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น